آهنگ های منتخب

جدید ترین موزیک ها

جستجو

طبقه بندی موضوعی

بایگانی

پيوندها

۱۰ مطلب با موضوع «مایکل جکسون-Michael Jackson» ثبت شده است

۰

متن آهنگ Beat it از مایکل جکسون

مایکل جکسون-Michael Jackson

Michael Jackson - Beat it

دانلود

They told him don't you ever come around here

اونا بهش گفتن که دیگه اینورا پیدات نشه
Don't wanna see your face, you better disappear

دوس نداریم دوباره قیافتو ببینیم، به نفعته دیگه آفتابی نشی
The fire's in their eyes and their words are really clear

آتیشو تو چشاشون ببین، حرفاشون هم خیلی جدیه
So beat it, just beat it

پس بزن به چاک، فقط بزن به چاک

You better run, you better do what you can

پس بدو، این تنها کاریه که می تونی بکنی
Don't wanna see no blood, don't be a macho man (Uh)

اگه نمیخوای خون و خونریزی بشه، کله شق بازی در نیار
You wanna be tough, better do what you can

میخوای خودتو خشن نشون بدی، ولی بهتره کاری رو که میتونی بکنی
So beat it, but you wanna be bad

پس بزن به چاک، اما میخوای آدم بدی باش!

Just beat it (beat it) beat it (beat it)

ولی فقط بزن به چاک، بزن به چاک
No one wants to be defeated

کسی دوست نداره کم بیاره
Showin' how funky strong it's your fight

میخوای قدرت و خشونتت رو بهش نشون بدی
It doesn't matter who's wrong or right

مهم نیست حق باکیه یا حق با کی نیست
Just beat it, beat it

فقط بزن به چاک، بزن به چاک
Just beat it, beat it

فقط بزن به چاک، بزن به چاک
Just beat it, beat it

فقط بزن به چاک، بزن به چاک
Just beat it, beat it
فقط بزن به چاک، بزن به چاک
Uh!

They're out to get you, better leave while you can

دارن بهت می رسن، بهتره سریع فلنگو ببندی
Don't wanna be a boy, you wanna be a man

میخوای نشون بدی که دیگه بچه نیستی و بزرگ شدی
You wanna stay alive, better do what you can

میخوای زنده بمونی، پس بهتره کاری رو که می تونی انجام بدی رو بکنب
So beat it, just beat it (Uh)

فقط بزن به چاک، بزن به چاک

You have to show them that you're really not scared (Uh)

باید بهشون نشون بدی که واقعا نترسیدی
You're playin' with your life, this ain't no truth or dare (Uh)

البته با این کار داری با زندگیت بازی می کنی، این با شجاعت و حقیقت فرق داره
They'll kick you, then they beat you,

اونا با مشت و لگد میفتن به جونت
Then they'll tell you it's fair

بعدشم بهت می گن که حقت بود
So beat it, but you wanna be bad

پس فلنگو ببند، اما میخوا آدم بدی باشی

Just beat it (beat it), beat it (beat it)

فقط بزن به چاک، بزن به چاک
Just beat it (beat it) beat it (beat it)

ولی فقط بزن به چاک، بزن به چاک
No one wants to be defeated

کسی دوست نداره کم بیاره
Showin' how funky strong it's your fight

میخوای قدرت و خشونتت رو بهش نشون بدی
It doesn't matter who's wrong or right

مهم نیست حق باکیه یا حق با کی نیست
Just beat it, beat it

ولی فقط بزن به چاک، بزن به چاک
No one wants to be defeated

کسی دوست نداره کم بیاره
Showin' how funky strong it's your fight

میخوای قدرت و خشونتت رو بهش نشون بدی
It doesn't matter who's wrong or right

مهم نیست حق باکیه یا حق با کی نیست
Just beat it, beat it . . .

ولی فقط بزن به چاک، بزن به چاک. .

۱

متن آهنگ Give in to Me از مایکل جکسون

مایکل جکسون-Michael Jackson

Michael Jackson - Give in to Me
دانلود

She Always Takes It With A Heart Of Stone

اون همیشه با سنگدلی با این قضیه برخورد می کرد
'Cause All She Does Is Throws It Back To Me

چون همه کارهاش من رو نا راحت می کنه
I've Spent A Lifetime
Looking For Someone

یک عمر بود که داشتم دمبال یه نفر می گشتم
Don't Try To Understand Me

سعی نکن منو درک کنی
Just Simply Do The
Things I Say

فقط کارایی که بهت میگم رو انجام بده

Love Is A Feeling

عشق یه احساس
Give It When I Want It

وقتی بهش نیاز دارم بهم بده
'Cause I'm On Fire

چون الان خیلی تو فشارم
Quench My Desire

آتیش عشقم رو خاموش کن
Give It When I Want It

وقتی خواستمش بهم بده
Talk To Me Woman

چرا باهام حرف نمی زنی
Give In To Me

تسلیم من شو
Give In To Me
تسلیم من شوYou Always Knew Just How To Make Me Cry

همیشه می دونستی که چطور من رو به گریه بیاری
And Never Did I Ask You Questions Why

و من حتی از تو سوال نکردم که چرا
It Seems You Get Your Kicks From Hurting Me

انگار از آزار دادن من لذت میبری
Don't Try To Understand Me

سعی نکن درکم کنی
Because Your Words Just Aren't Enough

چون دیکه حرف زدن فایده ای نداره

Love Is A Feeling

عشق یه احساسه


Quench My Desire

آتیش عشقم رو خاموش کن


Give It When I Want It

وقتی بهش نیاز دارم بهم بده
Takin' Me Higher

داری اتش عشقم رو بالا میبری
Love Is A Woman

عشق مثل یه زن می مونه
I Don't Wanna Hear It

دیگه نمیخوام چیزی بشنوم


Give In To Me

تسلیم من شو
Give In To Me
تسلیم من شوYou And Your Friends
Were Laughing At Me In Town

تو و دوستات داشتین به من می خندیدین
But It's Okay

اما عیبی نداره
And It's Okay

عیبی نداره
You Wont Be Laughing Girl
When I'm Not Around

دختر، خنده از لبات می افته اگه من دیگه پیشت نباشم
I'll Be Okay

اون موقع این منم که بی خبالم
And I, I’m Not Fine

ولی الان من، من اصلا حالم خوب نیستم
Gotta, The Peace Of Mind No

اصلا خیالم راحت نیست

Don't Try To Tell Me

سعی نکن بهم بگی
Because Your Words Just Aren't Enough

چون دیکه حرف زدن فایده ای نداره

Love Is A Feeling

عشق یه احساسه
Quench My Desire

آتیش عشقم رو خاموش کن
Give It When I Want It

وقتی بهش نیاز دارم بهم بده

Takin' Me Higher

داری اتش عشقم رو بالا میبری
Talk To Me Woman

چرا باهام حرف نمی زنی
Love Is A Feeling

عشق یه احساسه
Give In To Me
تسلیم من شو
Give In To Me

تسلیم من شو
Give In To Me
تسلیم من شو

Love Is A Feeling

عشق یه احساس

I Don't Wanna Hear It

دیگه نمیخوام چیزی بشنوم
Quench My Desire

آتیش عشقم رو خاموش کن
Takin' Me Higher

داری اتش عشقم رو بالا میبری
Give In To Me
تسلیم من شو

تسلیم من شو
Give In To Me
تسلیم من شو

I Don't Wanna

نمیخوام
I Don't Wanna

نمیخوام
I Don't Wanna Dream Now

نمیخوام دیگه تو رویا باشم

Give In To The Fire

به اتش من تسلیم شو
Talk To Me Woman

چرا باهام حرف نمی زنی
Quench My Desire

آتیش عشقم رو خاموش کن
Not Like A Lady

نه مثل یه بچه
Talk To Me baby

چرا باهام حرف نمی زنی
Give In To Me
تسلیم من شو

Give In To The Fire

به اتش من تسلیم شو
Give In To Me
تسلیم من شو

Give In To Me

تسلیم من شو
Give In To Me
تسلیم من شو
Give In To Me
تسلیم من شو

Love Is A Woman

عشق مثل یه زن می مونه
Give In To Me

تسلیم من شو
Give In To Me
تسلیم من شو
Give In To Me

تسلیم من شو
Give In To Me
تسلیم من شو

'Cause I'm On Fire

چون الان خیلی تحت فشارم
Talk To Me woman

چرا باهام حرف نمی زنی
Quench My Desire

آتیش عشقم رو خاموش کن
Give It To The Feeling

بخاطر احساسم

۰

متن آهنگ Little Susie از مایکل جکسون

مایکل جکسون-Michael Jackson

Michael Jackson - Little Susie
دانلود

Somebody killed little Susie

یک نفر سوزی کوچولو رو کشت
The girl with the tune

دختری آوازه خوان
Who sings in the daytime at noon

دختری که ظهر ها برای خودش آواز میخوند
She was there screaming

اون داشت اونجا جیغ میزد
Beating her voice in her doom

و اینقدر جیغ زد که دیگه صداش در نمیومد
But nobody came to her soon...

اما هیچکس به سراغش نیومد

A fall down the stairs

از پله ها پرت شد پایین
Her dress torn

لباسش پاره شد
Oh the blood in her hair...

آه، موهاش پر از خون شد
A mystery so sullen in air

هوا مه آلود و غم گرفته بود
She lies there so tenderly

اون اونجا معصومانه افتاده بود
Fashioned so slenderly

با اون جسه باریک و قلمیش
Lift her with care,

و او سوزی رو بلند کرد
Oh the blood in her hair...

آه، همینطور که خون از موهاش میچکید. . .

Everyone came to see
The girl that now is dead

همه اومدن تا دختری رو که حالا مرده بود رو ببینن
So blind stare the eyes in her head...

چشمای کور سوزی هنوز باز بود و به مردم خیره شده بود
And suddenly a voice from the crowd said

ناگهان صدایی از جمعیت گفت که
This girl lived in vain

این دختر بیخودی زنده بود
Her face bear such agony, such strain...

چهرش نشون میداد که فشار و رنج زیادی رو تحمل کرده بود

But only the man from next door

تنها مردی که همسایشون بود
Knew Little Susie and how he cried

سوزی کوچولو رو میشناخت، و شروع کرد به گریه کردن
As he reached down

To close Susie's eyes...

همونطور که داشت خم میشد تا چشای کور سوزی رو ببنده

She lie there so tenderly

اون اونجا معصومانه افتاده بود
Fashioned so slenderly

با اون جسه باریک و قلمیش
Lift her with care,

و او سوزی رو بلند کرد
Oh the blood in her hair...

آه، همینطور که خون از موهاش میچکید. . .


It was all for God's sake
For her singing the tune

اون فقط به خاطر خدا میخوند
For someone to feel her despair

تا شاید کسی یاس و نا امیدیش رو درک کنه
To be damned to know hoping is dead and you're doomed

خیلی زجر آوره که بدونی که دیگه برات امیدی وجود نداره و تو محکوم به فنایی
Then to scream out

ولی بعد فریاد بزنی
And nobody's there...

ولی ببینی هیچکس به فریادت نمیاد

She knew no one cared...
خب سوزی میدونست که هیچ کس اهمیت نخواهد داد. . .


Father left home, poor mother died

پدرش خونه رو ترک کرده بود، مادر فقیرشم مرده بود
Leaving Susie alone

و سوزی رو تنها گذاشته بودن
Grandfather's soul too had flown...

روح پدر بزرگش هم رفته بود پیش خدا


No one to care

هیچ کس نبود بهش اهمیت بده
Just to love her

حتی دوسش داشته باشه
How much can one bear

خب یه نفر مگه چقدر میتونه تحمل کنه!
Rejecting the needs in her prayers...
آرزوهایی که تو دعاهاش می کرد پس زده میشدن!
Neglection can kill

Like a knife in your soul

غفلت میتونه مثل یه چاقو روحت رو بکشه
Oh it will

آره همینطور هم خواهد شد
Little Susie fought so hard to live...

اما سوزی کوچولو واسه زنده موندن خیلی مبارزه کرد. . .


She lies there so tenderly

اون اونجا معصومانه افتاده بود
Fashioned so slenderly

با اون جسه باریک و قلمیش
Lift her with care,

و او سوزی رو بلند کرد
So young and so fair

اون خیلی کوچک و معصوم بود. . .

۰

متن آهنگ Childhood از مایکل جکسون

مایکل جکسون-Michael Jackson

Michael Jackson - Childhood

دانلود

Have you seen my Childhood?

کسی کودکی منو ندیده؟
I'm searching for the world that I come from

دمبال دنیایی می گردم که ازش اومدم
'Cause I've been looking around

چون خیلی دمبالش گشتم
In the lost and found of my heart...

تو چیزایی که تو قلبم گم کردم و پیدا کرم
No one understands me

هیچکس منو درک نمی کنه !


They view it as such strange eccentricities...

اونا بهش مثل یه کار غریب و غیر معمولی نگاه می کنن
'Cause I keep kidding around

چون حرکات بچه هارو در میارم
Like a child, but pardon me...

مثل یه بچه، اما منو ببخشین. . .

People say I'm not okay

مردم میگن من حالم خوب نیست
'Cause I love such elementary things...

چون به این چیزای ابتدایی علاقه دارم
It's been my fate to compensate,
for the Childhood

سرنوشتم این بود که کودکیم رو تلافی کنم
I've never known...

ولی (اینو) هیچوقت نفهمیدم. . .

Have you seen my Childhood?

کسی کودکی منو ندیده؟
I'm searching for that wonder in my youth

من دارم دمبال اون چیز خارق الاده تو جوونیم می گردم
Like pirates in adventurous dreams,

مثل یه درزد دریایی در رویا های ماجراجوییانش
Of conquest and kings on the throne...
یا پادشاهی که به فکر بدست آوردن تاج پادشاهیه


Before you judge me, try hard to love me,

قبل از اینکه راجع به من قضاوت کنین، سعی کنین منو درک کنین
Look within your heart then ask,

به قلبتون رجوع کنید و بعد از من این سوالات رو بپرسین
Have you seen my Childhood?

کسی کودکی منو ندیده؟

People say I'm strange that way

مردم میگن من عجیب غریبم
'Cause I love such elementary things,

چون به این چیزای ابتدایی علاقه دارم
It's been my fate to compensate,
for the Childhood

سرنوشتم این بود که کودکیم رو تلافی کنم
I've never known...

ولی (اینو) هیچوقت نفهمیدم. . .Have you seen my Childhood?

کسی کودکی منو ندیده؟
I'm searching for that wonder in my youth

من دارم دمبال اون چیز خارق الاده تو جوونیم می گردم
Like fantastical stories to share

مثل داستانهای تخیلی که به من میگفتن
The dreams I would dare, watch me fly...
آرزوهایی که تو تخیلاتم می پرورونم، نگاه کنین دارم پرواز می کنم. . .


Before you judge me, try hard to love me.

قبل از اینکه راجع به من قضاوت کنین، سعی کنین کنو درک کنین
The painful youth I've had
و از جوونی درد آوری که داشتم آگاه بشین


Have you seen my Childhood....
کسی کودکی منو ندیده؟. . .

۰

متن آهنگ You Are Not Alone از مایکل جکسون

مایکل جکسون-Michael Jackson

Michael Jackson - You Are Not Alone

دانلود


Another day is gone, I'm still all alone

1 روز دیگه هم گذشت، و هنوز تنهام
How could this be, when you're not here with me

چطور میشه تو پیشم نباشی!
You never said goodbye, someone tell me why

حتی خدا حافظی هم نکردی، بعضیا بهم میگن،
Did you had to go, and leave my world so cold

که آیا مجبور بودی بری و و دنیای منو سرد کنی؟


Everyday I sit and ask myself

هر رو میشینم و از خودم میپرسم
How did love slip away?

چطور عشق ما مهو شد؟!
Something whispers in my ear and says

(و ناگهان) یه چیزی تو گوشم نجوا میکنه و میگه

That you are not alone

تو تنها نیستی
For I am here with you

چون من اینجا پیشتم
Though you're far away

اگرچه از من دوری
I am here to stay

من همیشه پیشتم


You are not alone

تو تنها نیستی
For I am here with you

چون من پیشتم
Though we're far apart

اگر چه از هم دوریم
You're always in my heart

ولی همیشه تو قلبمی
For you are not alone

چون تو تنها نیستی

'Lone, 'lone

تنها، تنها
Why, 'lone
چرا تنهام!


Just the other night, I thought I heard you cry

درست روز بعدش، فکر کردم که صدای گریت رو میشنوم
Asking me to come, and I hold you in my arms

و داری ازم میخوای بیام پیشت و تورو در آغوشم بگیرم
I can hear your prayers, your burdens I will bear

صدای دعاهات رو میشنوم، سنگینی نبودت رو تحمل میکنم
But first I need your hand, then forever can begin

ولی قبلش به دستات نیاز دارم، بعد تا عبدیت این کار رو خواهم کرد


Everyday I sit and ask myself

هر رو میشینم و از خودم میپرسم
How did love slip away?

چطور عشق ما مهو شد؟!
Something whispers in my ear and says

(و ناگهان) یه چیزی تو گوشم نجوا میکنه و میگهWhisper three words and I'll come runnin'

اون سه کلمه رو تو گوشم نجوا کن و بعد
And girl you know that I'll be there, I'll be there

و عزیزم میدونی که پیشت خواهم بود، پیشت خواهم بود

you are not alone

تو تنها نیستی
For I am here with you

چون من اینجا پیشتم
Though you're far away

اگرچه از من دوری
I am here to stay

من همیشه پیشتم


You are not alone

تو تنها نیستی
For I am here with you

چون من پیشتم
Though we're far apart

اگر چه از هم دوریم
You're always in my heart

ولی همیشه تو قلبمی

you are not alone

تو تنها نیستی
For I am here with you

چون من اینجا پیشتم
Though you're far away

اگرچه از من دوری
I am here to stay

من همیشه پیشتم


You are not alone

تو تنها نیستی
For I am here with you

چون من پیشتم
Though we're far apart

اگر چه از هم دوریم
You're always in my heart

ولی همیشه تو قلبمیFor you are not alone...(Not alone, oh~)

چون تو تنها نیستی
You are not alone, you are not alone, say it again

چون تو تنها نیستی، چون تو تنها نیستی، بازم بگو
You are not alone, you are not alone, not alone, not alone

چون تو تنها نیستی، چون تو تنها نیستی، چون تو تنها نیستی، چون تو تنها نیستی
You just reach out for me, girl . In the morning, in the evening

تو پیشم خواهی بود عزیزم، چه صبح، چه شب
Not alone, not alone, you and me, not alone

چون تو تنها نیستی، چون تو تنها نیستی، من و تو، چون تو تنها نیستی
Together, together

ما با همیم، ما با همیم
Can’t stop being alone….

دیگه نمیتونم تنها باشم. . .

۴

متن آهنگ Heal the World از مایکل جکسون

مایکل جکسون-Michael Jackson

Michael Jackson - Heal the World


دانلود


There's A Place In
Your Heart

جایی در قلبتون وجود داره
And I Know That It Is Love

و میدونم که اون چیزی نیست جز عشق
and this place could be Much
Brighter Than Tomorrow

و اون میتونه حتی از فردا هم درخشانتر باشه


And If You Really Try

و اگه واقعا سعی کنید
You'll Find There's No Need
To Cry

خواهید فهمید که دلیلی برای گریه کردن وجود نداره
In This Place You'll Feel
That There's No Hurt Or Sorrow
و اونجا خواهی فهمید که که هیچ رنج و افسوسی وجود نداره


There Are Ways
To Get There

راه های زیادی برای رسیدن به این دنیا وجود داره
If You Care Enough
For The Living

اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین
Make A Little Space

(اونجا) یه جای کوچیکی درست کنین
Make A Better Place...

یه جای بهتر

Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید
Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم
For You And For Me
And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین
There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن
If You Care Enough
For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین
Make A Better Place
For You And For Me
(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون


If You Want To Know Why

اگه میخواین بدونین چرا
There's A Love That
Cannot Lie

(چون) عشقی وجود داره که نمیتونه دروغ بگه
Love Is Strong

عشق خیلی قویه
It Only Cares For
Joyful Giving

و اون برای چیزهای شاد ساخته شده
If We Try

اگه واقعا سعی کنیم
We Shall See

خواهیم دید


In This Bliss
We Cannot Feel

Fear Or Dread

که در این خوشی جاودانه هرگز احساس ترس نمیکنیم

و و در خواب و رویا نخواهیم بود
We Stop Existing And
Start Living

ودیگه فقط وجود نخواهیم داشت، و شروع میکنیم به زندگی کردن

Then It Feels That Always

و همیشه احساس خواهیم کرد
Love's Enough For
Us Growing

که تنها عشق برای رشد ما کافیه
Make A Better World

بیاید دنیای بهتری درست کنیم
So Make A Better World...
پس بیاید دنیای بهتری درست کنیم


Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید
Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم
For You And For Me
And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین
There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن
If You Care Enough
For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین
Make A Better Place
For You And For Me
(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

And The Dream We Were
Conceived In
Will Reveal A Joyful Face

و رویایی را که تصورش را داشتیم چهره شادش را نمایان خواهد کرد
And The World We
Once Believed In
Will Shine Again In Grace

و دنیایی را که باورش داشتیم به زیبایی خواهد درخشید
Then Why Do We Keep
Strangling Life

پس چرا ما همش داریم زندگی رو به خودمو تنگ می کنیم؟
Wound This Earth
Crucify Its Soul

اون رو زخمی می کنیم و روحش رو به صلیب می کشیم!
Though It's Plain To See
This World Is Heavenly

در صورتی که می بایست اون رو مثل بهشت ببینیم
Be God's Glow
نگاه سوزان خدا رو ببینین!!!!!!


We Could Fly So High

میتونیم بلند پرواز کنیم
Let Our Spirits Never Die

نذاریم روحمون هرگز بمیره
In My Heart

و در قلبم
I Feel You Are All
My Brothers

احساس می کنم که همه شما برادرای من هستین
Create A World With
No Fear

بیاید دنیای بدون ترس درست کنیم
Together We'll Cry
Happy Tears

و با هم اشک شادی خواهیم ریخت
See The Nations Turn
Their Swords
Into Plowshares
و ببینیم که ملتها شمشیرهاشون رو غلاف می کنن


We Could Really Get There

میتونیم واقعا به این دنیا دست پیدا کنیم
If You Care Enough
For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین
Make A Better Place
For You And For Me
(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید
Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم
For You And For Me
And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین
There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن
If You Care Enough
For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین
Make A Better Place
For You And For Me
(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید
Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم
For You And For Me
And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین
There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن
If You Care Enough
For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین
Make A Better Place
For You And For Me
(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

Heal The World

دنیا رو ترمیم کنید
Make It A Better Place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم
For You And For Me
And The Entire Human Race

برای خودتون، برای من و برای تمام انسانهای روی زمین
There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن
If You Care Enough
For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین
Make A Better Place
For You And For Me
(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن
If You Care Enough
For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین
Make A Better Place
For You And For Me
(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

There Are People Dying

(آخه) انسانهای زیادی دارن می میرن
If You Care Enough
For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین
Make A Better Place
For You And For Me
(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم

برای من و برای خودتون

You And For Me

برای من و برای خودتون
Make it a better place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Make it a better place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Make it a better place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Make it a better place

(بیاید) اون رو جای بهتری (برای زندگی کردن) کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Save it for our children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Save it for our children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Save it for the children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Save it for the children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم
You And For Me

برای من و برای خودتون
Save it for the children

و برای فرزندانمون حفظش کنیم

۲

متن آهنگ They Don't Care About Us از مایکل جکسون

مایکل جکسون-Michael Jackson

MICHAEL JACKSON - They Don't Care About Us
دانلود

Skin head, dead head

کله های تراشیده، کله های بی عقل و فکر
Everybody gone bad

همه بد شدن!
Situation, aggravation

وضعیت، روز به روز سخت تر
Everybody allegation

همه ادعا دارن
In the suite, on the news

تو دادگاه، تو روز نامه ها
Everybody dog food

همه اعتراض دارن
Bang bang, shot dead

بنگ بنگ، میکشن
Everybody's gone mad

همه دیوونه شدن

All I wanna say is that
They don't really care about us

چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن
All I wanna say is that
They don't really care about us
چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن


Beat me, hate me

منو بزن، ازم متنفر باش
You can never break me

ولی هیچوقت نمیتونی(غرور) منو بشکنی


Will me, thrill me

آوارم کنین، دلهره تو دلم بندازین
You can never kill me

ولی هیچوقت نمیتونین منو بکشین
Jew me, sue me

منو به اجبار یهودیم کنین، تحت تعقیب قرار بدین
Everybody do me

همه دارن با من این کار رو می کنن
Kick me, kick me

به من لقد بزنین، به من لقد بزنین
Don't you black or white me

ولی سفید پوست سیاه پوستم نکنین

All I wanna say is that
They don't really care about us

چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن
All I wanna say is that
They don't really care about us
چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن


Tell me what has become of my life

بگو سر زندگیم چه بلایی اومده؟!!!!
I have a wife and two children who love me

من زن و دو تابچه دارم که عاشق منن
I am the victim of police brutality, now

ولی حالا قربانی وحشیگری پلیسا شدم
I'm tired of bein' the victim of hate

دیگه از اینکه قربانی تنفرتون باشم خسته شدم
You're rapin' me of my pride

شما دارین غرورم رو خورد میکنین
Oh, for God's sake

آه، بخاطر خدا
I look to heaven to fulfill its prophecy...

به بهشت نگاه می کنم پیام الهی رو توش ببینم
Set me free

رهام کنین!!!!!!!!!!!!!!!

Skin head, dead head

کله های تراشیده، کله های بی عقل و فکر
Everybody gone bad

همه بد شدن!
Trepidation, speculation

هراس، ظن و گمان
Everybody allegation

همه ادعا دارن
In the suite, on the news

تو دادگاه، تو روز نامه ها
Everybody dog food

همه اعتراض دارن


black man, black male

آدمای سیاه، نامه های سیاه
Throw your brother in jail
از طرف برادران زندانیت


All I wanna say is that
They don't really care about us

چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن
All I wanna say is that
They don't really care about us
چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن

Tell me what has become of my rights

بگو سر حقوق شهروندیم چی اومده؟!!!!
Am I invisible because you ignore me?

بخاطر نادیده گرفته شدن از طرف شما نامرئی شدم؟
Your proclamation promised me free liberty, now

همه جا جار زده بودین که آزادی رو به همراه میارین
I'm tired of bein' the victim of shame

نمیخوام قربانی شرمندگی باشم که شما برام درست کردین
They're throwing me in a class with a bad name

اونا (بخاطر سیاه بودنم) تو کلاس منو با اسمای ناجور صدا می کنن
I can't believe this is the land from which I came

باورم نمیشه این همون سرزمینه که ازش اومدم
You know I do really hate to say it

خودتون میدونین کهاز گفتن این حرفا متنفرم
The government don't wanna see

اما انگار دولت نمیخواد این چیزا رو ببینه
But if Roosevelt was livin'

ولی اگه "روز ولت"زنده بود

روز ولت: رئیس جمهور سفیدپوست آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم
He wouldn't let this be, no, no

نمیزاشت اینطور بشه، نه، نه ،نه

Skin head, dead head

کله های تراشیده، کله های بی عقل و فکر
Everybody gone bad

همه بد شدن!
Situation, speculation

موقعیت، تفکر
Everybody litigation

همه اعتراض دارن
Beat me, bash me

کتکم بزنین، دست پاچم کنین
You can never trash me

ولی هیچوقت نمیتونین مثل یه آشغال باهم برخورد کنین
Hit me, kick me

بهم سیلی بزنین، لقد بزنین
You can never get me

ولی هیچوقت دستتون به من نمیرسه

All I wanna say is that
They don't really care about us

چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن
All I wanna say is that
They don't really care about us
چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن

Some things in life they just don't wanna see

چیزایی تو زندگی وجو داره که اونا نمیخوان ببین
But if Martin Luther was livin'

اما اگه "مارتین لوتر" زنده بود

ماتین لوتر: سیاه پوست انقلابی آمریکا
He wouldn't let this be
نمیذاشت اینطور بشه


Skin head, dead head

کله های تراشیده، کله های بی عقل و فکر
Everybody gone bad

همه بد شدن!
Situation, segregation

موقعیت، تفرقه
Everybody allegation

همه ادعا دارن
In the suite, on the news

تو دادگاه، تو روز نامه ها
Everybody dog food

همه اعتراض دارن
Kick me, strike me

بهم لقد بزنین، بهم حمله کنید
Don't you wrong or right me

ولی نمیتونین درست و غلط رو اجبارم کنین

All I wanna say is that
They don't really care about us

چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن
All I wanna say is that
They don't really care about us
چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن


All I wanna say is that
They don't really care about us

چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن
All I wanna say is that
They don't really care about us
چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن

All I wanna say is that
They don't really care about us

چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن
All I wanna say is that
They don't really care about us
چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن

۰

متن آهنگ Remember The Time از مایکل جکسون

مایکل جکسون-Michael Jackson

Michael Jackson - Remember The Time

دانلود

Do You Remember
When We Fell In Love

یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟
We Were Young
And Innocent Then

اون موقع جوون بودیم و پاک
Do You Remember
How It All Began
It Just Seemed Like Heaven

یادته همه اینا چطور شروع شد؟اون زمان درست مثل بهشت بود
So Why Did It End?

ولی چرا تموم شد؟

Do You Remember
Back In The Fall

اون پاییز رو یادته؟
We'd Be Together
All Day Long

اون زمان تمام روز رو با هم بودیم
Do You Remember
Us Holding Hands

یادته دست در دست هم
In Each Other's Eyes
We'd Stare
(Tell Me)

و وقتی تو چشمای هم خیره می شدیم

Do You Remember The Time
When We Fell In Love

یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟
Do You Remember The Time
When We First Met

یادته اون زمانی رو که اولین بار همدیگرو دیدیم؟
Do You Remember The Time
When We Fell In Love

یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟
Do You Remember The Time
اون زمان رو یادته؟


Do You Remember
How We Used To Talk
(Ya Know)

یادته چطور با هم صحبت می کردیم؟
We'd Stay On The Phone
At Night Till Dawn

با هم از شب تا صبح با تلفن حرف می زدیم
Do You Remember
All The Things We Said Like
I Love You So
I'll Never Let You Go
یادته اون چیزایی که به هم گفتیم، مثل "خیلی دوست دارم" و "هیچ وقت نمیذارم از پیشم بری"


Do You Remember
Back In The Spring

اون بهار رو یادته؟
Every Morning Birds Would Sing

هر روز صبح پرنده ها شروع به خوندن می کردن
Do You Remember
Those Special Times

اون دوران مخصوص رو یادته؟
They'll Just Go On And On
In The Back Of My Mind
و اون لحظه ها همش و همش تو ذهنم مرور میشن
Do You Remember The Time
When We Fell In Love

یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟
Do You Remember The Time
When We First Met Girl

دختر، اون زمانی رو که اولین بار همدیگه رو ملاقات کردیم رو یادته؟
Do You Remember The Time
When We Fell In Love

یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟
Do You Remember The Time
Those Sweet Memories

اون خاطرات شیرین یادته؟
Will Always Be Dear To Me

اون لحظه ها همیشه برام گرامی می مونن
And Girl No Matter What Was Said

و دختر، اصلا مهم نیست که چی گفته شده
I Will Never Forget What We Had
Now Baby

هیچ وقت اون چیزایی که بین ما بود رو فراموش نمی کنم

Do You Remember The Time
When We Fell In Love

یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟
Do You Remember The Time
When We First Met

یادته اون زمانی رو که اولین بار همدیگرو دیدیم؟
Do You Remember The Time
When We Fell In Love

یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟
Do You Remember The Time
اون زمان رو یادته؟

Do You Remember The Time
When We Fell In Love

یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟
Do You Remember The Time
When We First Met

یادته اون زمانی رو که اولین بار همدیگرو دیدیم؟
Do You Remember The Time
When We Fell In Love

یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟
Do You Remember The Time
اون زمان رو یادته؟

Remember The Times
Ooh

اون دوران یادته؟
Remember The Times

اون دوران یادته؟
Do You Remember Girl

اون دوران یادته؟
Remember The Times

اون دوران یادته؟
On The Phone You And Me

پشت تلفن، من و تو

Remember The Times

اون دوران یادته؟
Till Dawn, Two Or Three

تا صبح، 2 یا 3
What About Us Girl

پس ما چی دختر؟

Remember The Times
Do You. Do You, Do You,
Do You, Do You

اون دوران یادته؟
Remember The Times

اون دوران یادته؟
In The Park, On The Beach

توی پارک، کنار دریا
Remember The Times

اون دوران یادته؟
You And Me In Spain

من و تو تو اسپانیا
Remember The Times

اون دوران یادته؟
What About, What About...
Remember The Times

اون دوران یادته؟
Ooh... In The Park

آه، تو پارک
Remember The Times

اون دوران یادته؟
After Dark..., Do You, Do You, Do You
Remember The Times

اون دوران یادته؟
Do You, Do You, Do You, Do You
Remember The Times

اون دوران یادته؟
Yeah Yeah
Remember The Times

اون دوران یادته؟

۰

متن آهنگ Who Is It از مایکل جکسون

مایکل جکسون-Michael Jackson

Michael Jackson - Who Is It
دانلود


I Gave Her Money

براش مایه گذاشتم
I Gave Her Time

براش وقت گذاشتم
I Gave Her Everything
Inside One Heart Could Find

بهش هر چیز که در قلب یه نفر میشد پیدا کرد رو دادم
I Gave Her Passion

تمام احساساتم رو بهش دادم
My Very Soul

روح حقیقم رو
I Gave Her Promises
And Secrets So Untold

تمام قولها و رازهایی که به هیچکس نداده بودم

And She Promised Me Forever

و اون بهم قول داد که برای همیشه
And A Day We'd Live As One

یکی خواهیم شد وبا هم زندگی خواهیم کرد
We Made Our Vows

به همدیگه قول دادیم
We'd Live A Life Anew

زندگی جدیدی رو شروع خواهیم کرد
And She Promised Me In Secret

و در پنهانی قول داد
That She'd Love Me For All Time

که منو همیشه دوست داشته باشه
It's A Promise So Untrue

قولی که دروغ بود
Tell Me What Will I Do?

خوب بگو چیکار باید می کزدم؟

And It Doesn't Seem To Matter

ولی انگار اصلا مهم نیست!
And It Doesn't Seem Right

و اصلا درست به نظر نمیرسه
'Cause The Will Has Brought
No Fortune

چون خواسته های من هیچ خوش بختی به همراه نداشت
Still I Cry Alone At Night

هنوز شبا تنهای تنها گریه می کنم
Don't You Judge Of My Composure

به این آرامشم نگاه نکن
'Cause I'm Lying To Myself

چون همش دارم به خودم دروغ میگم
And The Reason Why She Left Me

راجع به اینکه چرا اون منو ترک کرد
Did She Find In Someone Else?

یعنی کس دیگه ای رو پیدا کرده؟

(Who Is It?)

اون کیه؟
It Is A Friend Of Mine

یکی از دوستان؟
(Who Is It?)

اون کیه؟
Is It My Brother!

برادرمه؟
(Who Is It?)

اون کیه؟
Somebody Hurt My Soul, Now

یکی داره روحم رو آزار میده
(Who Is It?)

اون کیه؟
I Can't Take This Stuff No More

این اراجیف رو دیگه نمیتونم قبول کنم

I Am The Damned

من نفرین شدم
I Am The Dead

من مرده ام
I Am The Agony Inside
The Dying Head

من مثل آتیش زیر خاکسترم
This Is Injustice

این منسفانه نیست
Woe Unto Thee

وای بر تو!
I Pray This Punishment
Would Have Mercy On Me
همش دعا می کنم که این مجازات

ختم به خیر بشه


And She Promised Me Forever
That We'd Live Our Life As One

اون بهم قول داد که تا عبد با هم خواهیم بود
We Made Our Vows

به هم قول دادیم
We'd Live A Love So True

که عاشقانه با هم زندگی کنیم
It Seems That She Has Left Me
For Such Reasons Unexplained

ولی انگار بدن هیچ دلیل قانع کننده ای منو ترک کرده!
I Need To Find The Truth

باید حقیقت رو پیدا کنم
But See What Will I Do!

اما ببین چی کار می کنم!

And It Doesn't Seem To Matter

ولی انگار اصلا مهم نیست!
And It Doesn't Seem Right

و اصلا درست به نظر نمیرسه
'Cause The Will Has Brought
No Fortune

چون خواسته های من هیچ خوش بختی به همراه نداشت
Still I Cry Alone At Night

هنوز شبا تنهای تنها گریه می کنم
Don't You Judge Of My Composure

به این آرامشم نگاه نکن
'Cause I'm Bothered Everyday

چون هر روز و هر روز دارم آزار می بینم
And She Didn't Leave A Letter

و اون حتی یه نامه هم نذاشت
She Just Up And Ran Away

و فقط گذاشت و رفت

(Who Is It?)

اون کیه؟
It Is A Friend Of Mine

یکی از دوستان؟
(Who Is It?)

اون کیه؟
Is It My Brother!

برادرمه؟
(Who Is It?)

اون کیه؟
Somebody Hurt My Soul, Now

یکی داره روحم رو آزار میده
(Who Is It?)

اون کیه؟

I Can't Take It 'Cause I'm Lonely
نمیتونم قبول کنم چون هنوز تنهام


(Who Is It?)

اون کیه؟
It Is A Friend Of Mine

یکی از دوستان؟
(Who Is It?)

اون کیه؟
Is It My Brother!

برادرمه؟
(Who Is It?)

اون کیه؟
Somebody Hurt My Soul, Now

یکی داره روحم رو آزار میده
(Who Is It?)

اون کیه؟

I Can't Take It 'Cause I'm Lonely
نمیتونم قبول کنم چون هنوز تنهام


And It Doesn't Seem To Matter

ولی انگار اصلا مهم نیست!
And It Doesn't Seem Right

و اصلا درست به نظر نمیرسه
'Cause The Will Has Brought
No Fortune

چون خواسته های من هیچ خوش بختی به همراه نداشت
Still I Cry Alone At Night

هنوز شبا تنهای تنها گریه می کنم
Don't You Judge Of My Composure

به این آرامشم نگاه نکن
'Cause I'm Lying To Myself

چون همش دارم به خودم دروغ میگم
And The Reason Why She Left Me

راجع به اینکه چرا اون منو ترک کرد
Did She Find In Someone Else?

یعنی کس دیگه ای رو پیدا کرده؟

۰

متن آهنگ تریلر از مایکل جکسون Michael Jackson-Thriller

مایکل جکسون-Michael Jackson

Michael Jackson-Thriller

دانلود

It's close To Midnight and Something Evil's Lurking in The Dark.
نزدی نیمه شبه و یه چیز مثل شیطان داره تو تاریکی می خزه
Under The Moonlight, You See A Sight That Almost Stops Your Heart.
زیر نور ماه نشونه ای رو می بینی که تقریبا قلبتو از حرکت نگه می داره
You Try To Scream, But Terror Takes The Sound Before You Make It.
سعی می کنی جیغ بزنی اما ترس قبل از اینکه صدات در بیاد اونو شکار می کنه
You Start To Freeze, As Horror Looks You Right Between The Eyes,
از ترس یخ می زنی در حالی که ترس رو جلوی چشمات می بینی
You're Paralyzed
نمیتونی حتی تکون بخوری

You Hear The Door Slam, And Realize There's Nowhere Left To Run.
صدای بسته شدن در رو می شنوی، و متوجه میشی هیچ جایی برای فرار کردن وجود نداره
You Feel The Cold Hold, And Wonder If You'll Ever See The Sun
احساس سرما می کنی و در این عجبی که تابحال خورشید رو دیدی
You Close Your Eyes, And Hope That This Is Just Imagination, girl
چشمات رو می بندی و آرزو می کنی که اینا همه تخیلات باشن
But All The While, You Hear The Creature Creepin' Up Behind
ولی هر لحظه، صدای خزیزدن یه جونور رو میشنوی
You're Out Of Time
دیگه وقتی برات نمونده

They're Out to Get You, There's Demons Closing In On Every Side.
اونا دستشون بهت نمی رسه شیطان رو همه جا می بینی
They Will Possess You, Unless You Change The Number On Your Dial.
اونا تورو تصخیر می کنن مگر اینکه شمارت رو تغییر بدی
Now Is the Time for You and I to Cuddle Close Together dear.
دیگه وقتشه که همدیگه رو محکم و بغل بگیریم
All Thru The Night, I'll Save You From The Terror On The Screen,
طول شب تورو از ترس و وحشت نجات میدم
I'll Make You See
حالا می بینی

Darkness Falls Across The Land, The Midnight Hour Is Close At Hand.
تاریکی بر سر زمین سلطه می افکند، نیمه های شب نزدیک است
Creatures Crawl In Search Of Blood To Terrorize Yours Neighborhood
موجودات در پی خون می خزند، تا همسایگانتان را تهدید کنند
And Whosoever Shall Be Found Without The Soul For Getting Down
و هر کس که روحی نداشته باشد را سرنگون خواهند کرد
Must Stand And Face The Hounds Of Hell, And Rot Inside A Corpse's Shell.
می بایست بپاخیزی و با تازیهای جهنم رودر رو شوی و با

The Foulest Stench Is In The Air The Funk Of Forty Thousand Years
دود و بوی تعفنی بس نا پاک در هوا پیشچیده، ترس چهل هزار ساله
And Grizzly Ghouls From Every Tomb Are Closing In To Seal Your Doom
و غولهایی خاکستری از هر قبری بر می خیزند تا سرنوشتت را حبس کنند
And Though You Fight To Stay Alive Your Body Starts To Shiver
و گرچه می جنگی تا زنده بمانی، بدنت شروع به لرزیدن می کند
For No Mere Mortal Can Resist The Evil Of The Thriller
و هیچ چیز فانی نمیتواند در برابر شیطان ترسناک استقامت کند

'Cause this Is Thriller, Thriller Night
چون این خیلی ترسناکه، یه شب خیلی ترسناک
and No-ones Gonna Save You from the Beast about Strike.
و هیچ کس نیست که تورو از دست این جانورای حملهور نجات بده
You Know its Thriller, Thiller Night
میدونی که این خیلی ترسناکه، یه شب خیلی ترسناک
You're fighting for Your Life inside a Killer, Thriller.
تو داری درون یه قاطل ترسناک بخاطر زندگیت مباریه می کنی

Thriller, Thriller Night
این یه شب خیلی ترسناکیه
'Cause I can thrill you More Than Any Ghoul Could ever dare try. (Thriller,
Thriller Night)
چون من میتونم بیشتر از غولهایی که تابحال ترسوندنت بترسونمت
So Let Me Hold You Tight And Share A Killer Thriller Chiller,
Thriller Here Tonight.
پس بذار درون یک قاطل ترسناک در آغوشت بگیرم و این ترس را باهات تقسیم کنم

'Cause this Is Thriller Thriller night
چون این خیلی ترسناکه، یه شب خیلی ترسناک
girl I Can Thrill You More Than Any Ghoul Could ever dare try
Any Ghoul could ever Dare Try
چون من میتونم بیشتر از غولهایی که تابحال ترسوندنت بترسونمت
(Thriller, Thriller Night) So Let Me Hold You Tight and Share a Killer Thriller.
پس بذار در آغوشت بگیرم و این ترس را باهات تقسیم کنم