آهنگ های منتخب

جدید ترین موزیک ها

جستجو

طبقه بندی موضوعی

بایگانی

پيوندها

۳۹ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

۰

متن آهنگ اللیالی از نوال الزغبی

اللیالی
شب ها

اللیالی رجعتلی تانی حب قلبی من جدید
شب ها، عشق گم شده مرا دوباره به من بازگرداندند

بعد غیبة جانی
پس از مدتی دوری، دوباره به سوی من بازگشت

راح ندانی خلا عمری کلّو عید
مرا صدا زد و به زندگیم شادی بخشید

۰

متن آهنگ مشتقالک از نوال الزغبی

مشتقالک
دلتنگ توام

أنا لیه مشتقالک أنا إیه غیرلی حالی
چرا من دلتنگ توام؟ چه چیزی مرا تغییر داده است

أنا إیه منک جرالی أنا مالی بیک
با من چه کردی؟ چرا اینقدر به تو وابسته هستم

من شوقی و من حنینی أنا لیه ما نامتش عینی
از شور و شوق و دلسوزی من، چرا چشمان من خواب ندارند

۰

متن آهنگ عصر پاییزی از مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی

عصر پاییزی

دانلود

بهت پیله کردم نمی مونی پیشم

نه میمیرم اینجا نه پروانه میشم

از عشق زیادی تورو خسته کردم

تو دورم زدی خواستی دورت نگردم

بازم شوری اشک و لبهای سردم

من این بازی و صد دفعه دوره کردم
۱

متن آهنگ احلى حاجة فیکی از محمد حماقی

محمد حماقی

احلى حاجة فیکی
زیباترین چیز در تو

عارفة احلى حاجة فیکی ایه بتحلی ای شی عینیکی تیجی فیه
می دانی زیباترین چیز در تو چیست؟ تو هر چیزی که چشمانت به دنبال آن است را زیبا می کنی

قمر ده ایه الی بتساوی بیه
ماه چیست که با تو قیاس شود

تعالی اقولک احلى فیکی ایه ولا انتی فاهمة قصدی والی بالی فیه
بیا، به تو می گویم که زیباترین چیز در تو چیست، شاید هم تو می دانی که منظورم چیست و به چه می اندیشم

۱

متن آهنگ قالوا فیکى از محمد حماقی

محمد حماقی

قالوا فیکى
از تو می گفتند

قالوا فیکى حنان زیادة ربنا ضایفـُه
می گفتند آنقدر مهربانی که فقط خدا می تواند باشد

لأ وفیکى جمال ف روحک لوحدى انا شایفـُه
و ذاتت چنان زیباست که فقط من می توانم ببینم

حاجتین نفسى اقول حاجتین
دو چیز برای گفتن هست، دو چیز

۰

متن آهنگ العالم الله از عمرو دیاب

عمرو دیاب

العالم الله
فقط خدا می داند

العالم الله قد إیه قلبی و روحه دابوا فیه
فقط خدا میداند چقدر قلب و روحم در او سوخت

ده اللی عیونو دوبونی
او کسیست که چشمانش مرا سوزاند

والله الله الله الله
و به خدا سوگند، سوگند، سوگند، سوگند

من اللی بیا یعلم الله
فقط خدا می داند که برای من چه اتفاقی افتاد

۰

متن آهنگ خلصت فیک کل الکلام از عمرو دیاب

عمرو دیاب

خلصت فیک کل الکلام
همه آنچه باید می گفتم را تمام کردم

خلصت فیک کل الکلام یامعلم القلب الغرام
ای که به ه قلب من عاشقی را آموختی، من همه آنچه باید می گفتم را تمام کردم

قلبک نادانى رجعنى تانى دوب حنانى فى هواک
قلبت مرا می خواند، به سوی من بازگرد و شور و شوقت را در عشق من بیشتر کن

۰

متن آهنگ عارف حبیبى از عمرو دیاب

عمرو دیاب

عارف حبیبى
میشناسی عشق منو

عارف حبیبى اللى زود ف الخلاف
میشناسی عشق منو … چی خرابش کرد؟

بقیت بلاقى بینا ملیون اختلاف
یک میلیون تفاوت بینمون پیدا کردم

دانا کل ماعمل حاجة بینا تقربک
وقتی کاری میکردم که ما رو به هم نزدیکتر میکرد

۰

متن آهنگ قلبی حاسس فیک از الیسا

قلبی حاسس فیک
دلم همش نگرانته

قلبی حاسس فیک
جایی تیحاکیک
مشغول علیک البال
شو الی صایر فیک
قلی شو مبکیک
مزعل هالجمال
جانن تیراضیک
دنیی تینسیک
اللیلة ما فی مجال
دلم همش نگرانته
بذار دلامون با هم حرف بزنن

۰

متن آهنگ انا مش عارف اتغیر از تأمر حسنی

انا مش عارف اتغیر
نمی دانم چگونه تغییر کنم

انا مش عارف اتغیر کل مقول هتغیر
نمی دانم چگونه تغییر کنم، هر بار که تصمیم به تغییر می گیرم

تحصل حاجة ترجعنى على کل الى انا ناویه
اتفاقی می افتد و مرا ناچار به راه آمده می کند

کل مقول انا هبدا اعیش حیاتى بمبدأ
هر بار که تصمیم به آغاز زندگی با حفظ اصولم می گیرم

۰

متن آهنگ آه و نص از نانسی عجرم


    آه و نص
    مافیش حاجه تیجی کده
    احتیاجی نیست که اینگونه بیایی

    اهدا حبیبی کده وارجع زی زمان
    آرام شو عزیزم وهمان طورکه بودی باش

    یاابنی اسمعنی هتدلعنی
    پسرم به حرف من گوش بده , تو ناز من را خواهی کشید

    وتاخد عینی کمان

۰

متن آهنگ On Traverse Un Miroir از سلین دیون Celine Dion


On Traverse Un MiroirQu'est-ce qui se passe
Quand on est lasse
Quand le coeur a perdu ses couleurs
Une emotion
Comme une invitation
A chanter sans aucune raison
Tout ca pour un regard ou deux
Un sourire qui tremble un peu
C'est l'amour, c'est l'accident
On sent passer le courant

What happens
When a girl is tired
When the heart has lost its colors
An emotion
Like an invitation
To sing without any reason
All that for a look or two
A smile which quivers a little
It's the love, it's an accident
We feel the current go through
On traverse un miroir
Malgre la peur d'y croire
On se dit que cette fois-ci
On aime a la folie
Une vie sans histoire
C'est bien pire qu'un trou noir
Sans hesiter, sans savoir
On traverse un miroir

We pass through a mirror
Despite the fear of believing in it
You tell yourself that this time
You are madly in love with
A life without a story
Is even worse than a black hole
Without hesitating, without knowing
We pass through a mirror
Champagne en trop
Rien n'est trop beau
On a du mal a trouver les mots
On dit tout bas n'importe quoi
Pour etouffer l'envie de crier
On se tait, on reste accroche
Comme deux enfants desesperes
On reve de partager
Une nuit comme au cine

Too much champagne
Nothing is too beautiful
We have trouble finding the words
You say in a whisper anything
In order to stifle the desire to cry out
You are silent, you remain hooked
Like two hopeless children
You dream of sharing
A night like at the movies
On traverse un miroir
Malgre la peur d'y croire
On se dit que cette fois-ci
On aime a la folie
Une vie sans histoire
C'est bien pire qu'un trou noir
Sans hesiter, sans savoir
On traverse un miroir

We pass through a mirror
Despite the fear of believing in it
You tell yourself that this time
You are madly in love with
A life without a story
Is even worse than a black hole
Without hesitating, without knowing
We pass through a mirror
On se tait, on reste accroche
Comme deux enfants desesperes
C'est l'amour, c'est l'accident
On sent passer le courant

You are silent, you remain hooked
Like two hopeless children
It's the love, it's an accident
We feel the current go through
On traverse un miroir
Malgre la peur d'y croire
On se dit que cette fois-ci
On aime a la folie
Une vie sans histoire
C'est bien pire qu'un trou noir
Sans hesiter, sans savoir
On traverse un miroir

We pass through a mirror
Despite the fear of believing in it
You tell yourself that this time
You are madly in love with
A life without a story
Is even worse than a black hole
Without hesitating, without knowing
We pass through a mirror

On traverse un miroir

We pass through a mirror

۰

متن آهنگ Lovin' Proof از سلین دیون Celine Dion


Lovin' Proof

I know some lovers would be satisfied
With sweet I love you’s and some pretty lines
But that won’t get you in this heart of mine
No you’ll never steal my heart away
With just words sweet words that you say
It’s all in the things that you do
I’m telling you

If you want me to believe
That I’m the only one you need
I need lovin’ proof
I need lovin’ proof
Baby hold me in your arms
And show me something from the heart
Give me lovin’ proof
I need lovin’ proof from you, ooh baby

And if the love you got is strong and true
And if you love me like you say you do
Your tender touch will tell the honest truth
And your kiss can never tell a lie
’coz I’d see it in your eyes
There’s one way to ease any doubt
I tell you now

If you want me to believe
That I’m the only one you need
I need lovin’ proof
Baby I won’t be impressed
Unless I get some tenderness
Give me lovin’ proof
I need lovin’ proof from you, ooh baby

(I need lovin’ proof)
If the love is right
(I need lovin’ proof)
Prove it to me all night
(I need lovin’ proof)
From you
’coz you’ll never steal my heart away
With just words sweet words that you say
It’s all in the things that you do
I’m telling you, telling you baby

(chorus)

۰

متن آهنگ Lasts Will Be Firsts از سلین دیون Celine Dion


Lasts Will Be Firsts

Quand marcher sans autre but
Plus de passé demain fourbu
Dans le néant du froid de la rue

When walking without any other goal

No past tomorrow broken down

In the cold’s nothing of the street
Quand les mots n’existent plus
Quand l’espérance oubliée, dissolue
Quand les alcools même ne saoûlent plus
Restent les phrases écorchées
De ces phrases qu’on jette avant de renoncer

When words no longer exists

When hope forgotten, dissolved

When even alcohols no more make drunk

Remain the scratched phrases

From those phrases we throw before giving away
Les derniers seront les premiers
Dans l’autre réal
Nous serons princes d’étern

Lasts will be firsts

In the other reality

We’ll be princes of eternity
Un billet sur le trottoir
Dans un journal d’autres histoires
Un rayon de soleil au hasard

A bill on the sidewalk

In a newspaper other stories

A sun ray randomly
Une fleur abandonnée
Ce que les autres ont laissé de c
Plus assez neuf, plus assez
Quand ta place est au-dehors
Ne reste que ces phrases comme île au trésor

An abandonned flower

What others leaved by

Not new enough, not enough

When your place is outside

Leaving only these phrases as treasure island
Les derniers seront les premiers
Dans l’autre réal
Nous serons princes d’étern

Lasts will be firsts

In the other reality

We’ll be princes of eternity


۰

متن آهنگ Did You Give Enough Love از سلین دیون Celine Dion


Did You Give Enough Love

(s. swirsky, a. roman)
You say you still don’t know the reason why
I walked away
I know you thought you were so good to me

I didn’t see it that way
My love’s not something you can buy and sell
Like pearls on a string
And if you want to know where we went wrong
You ought to stop and think

(chorus)
Did you give enough love, did you show that you cared?
When I needed understanding were you really there?
Whenever I was down did you try to pick me up?
Maybe you should ask yourself, did you give enough love?
Did you give enough love?

Good intentions I know you had, right from the start
But if you wonder why we didn’t last
Just look inside your heart

(chorus)

(bridge)

Did you give enough time when I was alone
When I needed you there to make me feel I belonged
You just don’t know what you do to me
I just had to be free

۰

متن آهنگ Forget Forever از سلنا گومز Selena Gomez با ترجمه


Forget Forever

I told,I told ,I told myself again

مبه خودم گفتم،گفتم،دوباره گفتم!


I’ll never runnin’ back on what I said

من دوباره چیزیو که گفتم تکرار نمیکنم!


Tryin’ not to run but you’re so far away, so far away

سعی میکنم ندو ام ولی تو خیلی دوری،خیلی دور!


Listen to the conscience in my head

به زمزمه(اینجا اگه وجدان باشه معنی نمیده)تو سرم گوش کن!


I’m conscious but I’m lonely halfway dead

من هوشیارم ولی تقریبا مردم!


Tired of the thing you never, you never said

خسته از چیزایی که تو هرگز،تو هرگز نگفتی!


You never said

تو هرگز نگفتی!


Our love was made to rule the world

عشق ما درست شده بود که دنیا رو بگردونه!


You came and broke the perfect girl

تو اومدی و اون دختر عالی(کامل)رو شکستی!


Our love was made to rule the world

عشق ما درست شده بود که دنیا رو بگردونه!


Our love was made to rule the world

عشق ما درست شده بود که دنیا رو بگردونه!


You left wanting what we were

تو از خواستن چیزی که بودیم دست کشیدی!


Our love was made to rule the world

عشق ما درست شده بود که دنیا رو بگردونه!

Forget forever,forget forever

واسه همیشه فراموش کنُواسه همیشه فراموش کن!


Forget you ever knew my name,my name,my name,my name

برای ابد فراموش کن که اسممو میدونستی!اسممو،اسممو،اسممو!

I know,i know, I know we can’t pretend that we never lovers in the end

من میدونم،من میدونم،من میدونم ما نمیتونیم آخر سر وانمود کنیم که عاشق نبودیم!


I’ve tired to tell myself that this pain would go away

من سعی کردم به خودم بگم این درد(عذاب)از بین میره!


Just go away

فقط گمشو!


Our love was made to rule the world

عشق ما درست شده بود که دنیا رو بگردونه!


You came and broke the perfect girl

تو اومدی و اون دختر عالی(کامل)رو شکستی!


Our love was made to rule the world

عشق ما درست شده بود که دنیا رو بگردونه!


Our love was made to rule the world,

عشق ما درست شده بود که دنیا رو بگردونه!


You left wanting what we were

تو از خواستن چیزی که بودیم دست کشیدی!


Our love was made to rule the world

عشق ما درست شده بود که دنیا رو بگردونه!Forget forever,forget forever

واسه همیشه فراموش کنُواسه همیشه فراموش کن!


Forget you ever knew my name,my name,my name,my name

برای ابد فراموش کن که اسممو میدونستی!اسممو،اسممو،اسممو!

Forget forever

فراموش کن،فراموش کن!

۲

متن آهنگ Map از آدام لمبرت Adam Lambert


Adam Lambert – Map

I had a vision that the colors bled away
and I had nothing to follow
was in the present and my life was stuck on replay
and all my wishes were hollow

You were a beam of light
Lit up my broken sky
there was just something about you
I had a vision and you painted the world for me
and now I’m laying beside you

I don’t need to wander anymore
I have found what I’ve been looking for
I don’t need a map to know the way
I don’t need a map to tell me where I’m at

Now I believe in more than I can see
now I can breathe again
and I don’t need a map to know the way
I don’t need a map
you’re always like a path

The dawn is bright and my perception is open wide
You know you flooded my senses (babe)
What you inspire is a feeling I can’t describe
forgotten all my defenses (oh ya)
You were a beam of light
Lit up my broken sky
there was just something about you (ouuu)
I had a vision and you painted the world for me
and now I’m staying beside you

I don’t need to wander anymore
I have found what I’ve been looking for
I don’t need a map to know the way
I don’t need a map to tell me where I’m at

Now I believe in more than I can see
now I can breathe again
and I don’t need a map to know the way
I don’t need a map
you’re always like a path

Finally I believe, I believe, I believe in more than I can see
I believe, I believe, I believe in more than I can see

Now I believe in more than I can see
now I can breathe again
and I don’t need a map to know the way
I don’t need a map
you’re always like a path

۰

متن آهنگ firework از کیتی پری Katy Perry


firework

Do you ever feel like a plastic bag
Drifting throught the wind
Wanting to start again

Do you ever feel, feel so paper thin
Like a house of cards
One blow from caving in

Do you ever feel already buried deep
Six feet under scream
But no one seems to hear a thing

Do you know that there's still a chance for you
Cause there's a spark in you

You just gotta ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July

Cause baby you're a firework
Come on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
As you shoot across the sky-y-y

Baby you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
You're gunna leave 'em fallin' down-own-own

You don't have to feel like a waste of space
You're original, cannot be replaced
If you only knew what the future holds
After a hurricane comes a rainbow

Maybe you're reason why all the doors are closed
So you can open one that leads you to the perfect road

Like a lightning bolt, your heart will blow
And when it's time, you'll know

You just gotta ignite the light
And let it shine
Just own the night
KATY PERRY - FIREWORK LYRICS
Like the Fourth of July

Cause baby you're a firework
Come on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
As you shoot across the sky-y-y

Baby you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
You're gunna leave 'em fallin' down-own-own

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
It's always been inside of you, you, you
And now it's time to let it through

Cause baby you're a firework
Come on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
As you shoot across the sky-y-y

Baby you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
You're gunna leave 'em goin "Oh, oh, oh!"

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon

۰

متن آهنگ beautiful از Eminem با ترجمه

امینم-Eminem


beautiful
Lately I’ve been hard to reach

تازگیا من به سختی قابل دسترس بودم

I’ve been too long on my own

خیلی وقته تو خودمم

Everybody has a private world

هرکسی یه دنیای شخصی واسه خودش داره

Where they can be alone

جایی که می تونه تنها باشه

Are you calling me?

داری منو صدا می زنی؟

Are you trying to get through?

داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟

Are you reaching out for me?

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی

I’m reaching out for you…

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی

۰

متن آهنگ Shake That از Eminem

امینم-Eminem


EMINEM - Shake That
[ Intro ] [ Eminem ]

Woo!
Shady, Aftermath,
There she goes, shaking that ass on the floor
Bumpin and grindin' that pole
The way she's grindin that pole
I think I'm losing control


[ Verse 1 ] [ Eminem ]

Get buzzed, get drunk, get crunked, get f*****cked up
Hit the strip club don't forget ones get your d**k rubbed
Get f*cked, get sucked, get wasted, sh*t faceted
Pasted, blasted, puke drink up, get a new drink
Hit the bathroom sink,throwup
Wipe your shoe clean, got a routine
Goin'still got a few chunks on them shoestring showin
I was dehydrated till the beat vibrated
I was revibed as soon as this b*t*h gyrated
Them hips and licked them lips and that was it
I had to get Nate Dogg here to sing some ****

۴

متن آهنگ freak از انریکه و پیت بال

انریکه اگلسیاس-Enrique Iglesias پیت بال-PitbullPitbull
Mr. Worldwide
Let’s go

I tried to let it go
But I’m addicted to your chemicals
I got a piece, I want an overdose
I love the way she gets so physical
F*cks like an animal

In night, I just imagine how you put your love on me
Lights off, lightd on
Ready for some action
Baby, come and give it to me

‘Cause I’m a freak
The way you’re poppin’ and droppin’
All over me
No, I don’t want you to stop it
Yeah, I’m a freak
Baby, I can’t lie
When you move like that
I got a one track mark
‘Cause I’m a freak
Yeah, I’m a freak
‘Cause I’m a freak
Yeah, I’m a freak

Yeah, baby there you go
Stealing my heart just like a criminal
No turning back, this time is critical
You move your body like a miracle
Baby, here we go

In night, I just imagine how you put your love on me
Lights off, lightd on
Ready for some action
Baby, come and give it to me

‘Cause I’m a freak
The way you’re poppin’ and droppin’
All over me
No, I don’t want you to stop it
Yeah, I’m a freak
Baby, I can’t lie
When you move like that
I got a one track mark
‘Cause I’m a freak
Yeah, I’m a freak
‘Cause I’m a freak
Yeah, I’m a freak

[Pitbull]
Baby you pop and lock it
Drop it, I watch it for sure
Baby you rollin and rocking
Move it, I use it, let’s go
You know I leak it and do the things that they make you explode
You don’t believe me, mami, just let me go low
Because I’m a freak, that’s a no
Now can I get big, big, big, baby back it up nice and slow
I just wanna skip, skip, skip, ride out and go
I came, I saw, I conquered, on to the next, let’s go

‘Cause I’m a freak
The way you’re poppin’ and droppin’
All over me
No, I don’t want you to stop it
Yeah, I’m a freak
Baby, I can’t lie
When you move like that
I got a one track mark
‘Cause I’m a freak
Yeah, I’m a freak
‘Cause I’m a freak
Yeah, I’m a freak

It’s The Cataracs۰

متن آهنگ Public Service Announcement از Eminem

امینم-Eminem


EMINEM - Public Service Announcement
(same announcer as the first public service announcement on the slim shadyLp)Announcer: this is another public service announcement brought to you, inPart, by slim shady.Eminem: (whispered): tell 'em I don't give a ****Announcer: slim shady does not give a ****...what you think!Eminem: tell 'em to suck itAnnouncer: if you don't like it, you can suck his ****ing cock!Eminem: tell 'em they kissed my assAnnouncer: little did you know, upon purchasing this album, you have justKissed his ass!Eminem: tell 'em I'm fed upAnnouncer: slim shady is fed up with your ****...and he's going to kill you!Eminem: yeahAnnouncer: uh...anything else? Eminem: yeah...sue me.

۰

متن آهنگ یادته از عرفان و سوگند

عرفان

[ کروس - Sogand ]

دانلود با لینک مستقیم
حجم: 4.27 مگابایترفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه
آخر ِ شب
صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط
جلو چشمم ِ تصویرت همش
رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه
آخر ِ شب
صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط
جلو چشمم ِ تصویرت همش

[ ورس ِ 1 - Erfan.]

آه
در باز شده اومدی تو
کل ِ دنیام آفتاب شد
اومدی تو
آره
میخواستی دل و به من بدی
میخواستی همه زندگیتو به من بگی
نمی گذرم ازت من یکی
اگه سهم ِ من نیستی
بگو هستی سهم ِ کی؟!
مث ِ دستام می تونه بگیر ِ دسته کی
بدن ِ گرم ِ تو تو بغلش
لعنتی؟!
تویه گوشم میخوام با اون دوتا لب بگی
همه ی ِ آهنگهای ِ دوران ِ بچگی
امکان نداره از حرفای ِ هم
خسته شیم.
فقط از یه چی ترس داریم
اونم ترس ِ.چی؟!
که وقتی صب بشه باید از پیشم
بری
پس نمیزاریم تلف بشه لحظه ای
نمیزارم چون بین ِ مون
فاصله ست
بری
برو زمان ببرتت قاصدک بشی
آه

[ کروس - Sogand ]

رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه
آخر ِ شب
صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط
جلو چشمم ِ تصویرت همش
رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه
آخر ِ شب
صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط
جلو چشمم ِ تصویرت همش

[ ورس ِ 2 - Erfan.]

میخواستم همه چی و بگم و وقت نشد
به خودم گفتم عرفان بگو دیگه
خر نشو
ولی خودت فهمیدی و دیدی قلبم و
یادته آخرین شب خندیدیم
از شب تا صبح؟!
یادته افتادم پایین
یادته تخته رو
یادته نور و کم میکردم
گفتی : ور نرو
یادته لهجه رو همه کارا خنده رو
جون ِ من بگو یادته
.هنوز صحنه رو؟!
یادته میخواستم موهاتو خشک کنم
بـِم میخندیدی میگفتی :
چه ک*خلم.
خندت بقیه رو تو دل ِ من کشت و رفت
حسی که نمی تونم بهش
پشت کنم
دنیا اینه دیگه دلم بدون خشک و تر
میسوزن باهم گاهی
ولی قول ِ من
میام میرسم میگیرمت از پشت بغل
حتی یه نگا نمی کنم به پشت ِ سر
آه

[ کروس - Sogand ]

رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه
آخر ِ شب
صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط
جلو چشمم ِ تصویرت همش
رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه
آخر ِ شب
صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط
جلو چشمم ِ تصویرت همش

[.ورس 3 - Sogand ]

بود ونبودم و تو کردی نابود
من و تو شده شهر چه ماه بود (!!!)
انگار یه خواب بود
نه تو تخت و تابوت
میخوابم تو ...
آره رفتی آسون
آره رفتی آسون
حالا راه ِ.ما دور
دادی قلبت رو به.من حالا من منتظرم
که اون دستاتو بگیرم و
چشماتو ببینم
باشی بغلم
آره من منتظرم
بدی لبهاتو به من
باز اون حس ِ تو بگیرم
اون حس ِ تو بگیرم
عشقم نفسم

[ کروس - Sogand ]

رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه
آخر ِ شب
صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط
جلو چشمم ِ تصویرت همش
رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه
آخر ِ شب
صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط
جلو چشمم ِ تصویرت همش
۰

متن آهنگ حواسم بهت هست از علی لهراسبی

علی لهراسبی

حواسم بهت هست

MP3 – 320

Ali Lohrasbi – Havasam Behet Hast

MP3 – 128

Ali Lohrasbi – Havasam Behet Hast


نگاه کن واسه تو قلبم ، چجوری داره می کوبه

فقط خوبم به شرطی که ، ببینم حال تو خوبه

واسه گرفتن دستات ، چه حسی داره دست من

نفسام تندتر میشه ، واسه کنار تو بودن


مثه احساس تنهایی

زیر بارون پاییزی

تو حتی موقع رفتن

چقد زیبا ، غم انگیزی

کنارم باش تا آخر ، من از تنهایی بیزارم

حواست نیست یادت نیست ، تورو خیلی دوست دارم


دلم میریزه وقتی تو ، تو پیچ و تاب هر راهی

حواسم به تو ئه اگه ، حواست پرت شه گاهی

تو رویایی ترین حسی ، تو رویایی ترین لحظه

دلت دریای آرومه ،نگات آرامشه محضه

۰

متن آهنگ بازم بتاب از سیروان خسروی

سیروان خسروی

بازم بتاب

دانلود

MP3 – 320

Sirvan Khosravi – Bazam Betab

MP3 – 128

Sirvan Khosravi – Bazam Betab


چند وقته تنهام، غرقم تو دنیا

نبودت سخته عشق تو میخوام

تو مثه آتیشی ، گرم و زمستونی

تو منو میسازی ، تو اوج ویرونی


این زمستون ، بی تو بد جوری تنهام

بازم بتاب خورشید دنیام

این زمستون بی تو یخ زدن اشکام

بیا و برگرد گرماتو میخوام

بازم بتاب


نیستی و تنهام ، تاریک دنیام

با خاطراتت میگذره روزا

از وقتی تو رفتی ازم یه سایه مونده

سرمای زمستون ، دنیامو سوزونده

یادش بخیر اون روزا ، احساست با من بود

یادش بخیر اون روزا ، اما گذشته زود

یه بار دیگه بزار دستاتو بگیرم

تنهام نزار ، نزار تو سرما بمیرم

۰

متن آهنگ Lose Yourself از Eminem

امینم-Eminem


EMINEM - Lose Yourself
Look, if you had one shot,
one opportunity
To seize everything you ever wanted
one moment
Would you capture it or just let it slip?


His palms are sweaty,
knees weak,
arms are heavy
There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti
He's nervous,
but on the surface he looks calm and ready To drop bombs,
but he keeps on forgettin
What he wrote down,
the whole crowd goes so loud
He opens his mouth,
but the words won't come out
He's chokin,
how everybody's jokin now
The clock's run out,
time's up over, bloah!
Snap back to reality,
oh there goes gravity
Oh, there goes rabbit,
he choked
He's so mad,
but he won't give up that
Easy? no
He won't have it
he knows his whole back city's ropes
It don't matter, he's dope
He knows that,
but he's broke
He's so stacked that he knows
When he goes back to his mobile home,
that's when it's
Back to the lab again yo
This whole rap ****
He better go capture this moment and hope it don't pass him
You better find yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime yo

The soul's escaping, through this hole that it's gaping
This world is mine for the taking
Make me king, as we move toward a, new world order
A normal life is borin, but superstardom's close to post mortar
It only grows harder, only grows hotter
He blows us all over these hoes is all on him
Coast to coast shows, he's know as the globetrotter
inviting roads, budah only knows
He's grown farther from home, he's no father
He goes home and barely knows his own daughter
But hold your nose cuz here goes the cold water
His hoes don't want him no mo, he's cold product
They moved on to the next schmoe who flows
He nose fish and sold nada
So the soap opera is told and unfolds
I suppose it's old partner, but the beat goes on
Da da dum da dum da daNo more games, i'ma change what you call rage
Tear this motha****in roof off like 2 dogs caged
I was playin in the beginnin, the mood all changed
I been chewed up and spit out and booed off stage
But I kept rhymin and stepwritin the next cypher
Best believe somebody's payin the pied piper
All the pain inside amplified by the fact
That I can't get by with my 9 to 5
And I can't provide the right type of life for my family
Cuz man, these goddam food stamps don't buy diapers
And it's no movie, there's no mekhi phifer, this is my life
And these times are so hard and it's getting even harder
Tryin to feed and water my seed, plus
See dishonor caught up bein a father and a prima donna
Baby mama drama's screamin on and
Too much for me to wanna
Stay in one spot, another jam or not
Has gotten me to the point, I'm like a snail
I've got to formulate a plot fore I end up in jail or shot
Success is my only motha****in option, failure's not
Mom, I love you, but this trail has got to go
I cannot grow old in salem's lot
So here I go is my shot.
Feet fail me not cuz maybe the only opportunity that I got

Hook

You can do anything you set your mind to, man

۰

متن آهنگ Eminem Freestyle از Eminem

امینم-Eminem


EMINEM - Eminem Freestyle
[eminem]
If I'm elected for ten terms
I'm renewing the staff after the inagural
And hiring all girls as interns
If I don't like youI'll snatch you outta your mic booth
While you're rappin and pull your right through the window and fight you
I'll take you straight to the pavement
Uppercut youand scrape your face wit a bracelet
Like a razor that shaved it
Three drinks and I'm ready to flash
Runnin on stage in a g-stringwit a bee sting on my ass (look!)
It's probably all cuz I ain't awkward at all
I just like to walk through the mallstopand talk to the wall
And have a relapse after I just fought through withdrawl
(hop in the car little girlI just bought you a doll)
The bad and evil movement is comin
Plus the music is pumpin like a pill freak wit a tube in his stomach
I write a rhyme a day
So it's no wonder how come your whole album
Is soundin like a bunch of **** that I would say
Whether it's one verse or one letter
I'll probably be the cleverest one that never gets spun ever
It's slim shady and tony touchit's only us
The rest of y'all are just stuck in the middle wit monie love

۰

متن آهنگ Campana از جیبسی کینگز Gipsy Kings


GIPSY KINGS - Campana lyrics


Dime Senor porque no vienes a mi
Yo no puede quedar me un dia sin ti
Los gitanos juntos siempre estan mirando ahi
Cuando sueno la noche me siento feliz
Los gitanos juntos siempre estan mirando ahi
Dime porque Senor no vienes a mi
Los gitanos juntos siempre estan mirando ahi

Le le lei le le lei le le lei
Le le lei le le lei le le lei

Los gitanos juntos siempre estan mirando ahi
Ta ta ti na na num num na nai nai
Los gitanos juntos siempre estan mirando ahi
Dime Senor porque no viense a mi
Los gitanos juntos siempre estan mirando ahi
Ta ta ti na na num num na nai nai
Los gitanos juntos siempre estan mirando ahi

Ta ta ti na na num num na nai nai
Ta ta ti na na num num na nai nai
Le le lei le le lei le le lei
Los gitanos juntos siempre estan mirando ahi
Le le lei le le lei le le lei
Los gitanos juntos siempre estan mirando ahi
Ta ta ti na na num num na nai nai

۰

متن آهنگ Do You Wanna از مدرن تاکینگ modern talking با ترجمه

مدرن تاکینگ-modern talking


"Do You Wanna?"
آیا می خواهی؟
I hear your heartbeat, heartbeat, heartbeat
من می شنوم،تپش قلبت را،تپش قلبت را
Playing with my mind
که فکر مرا به بازی گرفته است
Oh, I need you wrapped around me
آه ،می خواهم که بپوشانیم
Just like I be on a veil
درست مثل آنکه در حجاب فرو رفته باشم
But now I'm only lonely, lonely
اما،حالا فقط تنها هستم،تنها هستمHolding on to you
و در کنارت هستمOh, I need you back here with me yeah
آه، میخواهم که پیش من برگردی،آریI think you want it too
فکر میکنم تو هم همین را میخواهیNow I feed you with a new emotion
حالا من احساس تازه ای،برایت فراهم میکنمHeal you when you cry
وقتی گریه می کنی،شفایت می دهمI'll be your loving doctor of the night
من امشب،طبیب عشق تو خواهم بود
Do you wanna take me tonight
آیا میخواهی امشب با من باشی؟Do you wanna make me at night
آیا میخواهی امشب خوشحالم کنی؟Do you wanna, if you wanna, take what you need
آیا می خواهی؟البته اگر دوست داشته باشی،هرچه نیاز داشته باشی به تو می بخشم
Do you wanna make it all right
آیا می خواهی عشق را،با رضایت کامل به من تقدیم کنی؟

Do you wanna heaven is tonight
آیا می خواهی امشب{مثل شبهای}بهشت باشد؟Oh baby, do you wanna, if you wanna, take what you need
آیا می خواهی؟البته اگردوست داشته باشی،هر چه نیازداری به تو می بخشم
I hear your heartbeat, heartbeat, heartbeat
من می شنوم،تپش قلبت را،تپش قلبت را،تپش قلبت راBegging for more
تمنای عشق بیشتر راOh, I need to hear that question
آه،من می خواهم که این تقاضا را بشنومLike a dancer needs the floor
مانندیک رقاص که به صحنه رقص نیازداردAnd now you're only, only, only
اما حالا تو تنها کسی هستیHolding on to me
که در کنار منیOh, now tell me that you're coming back
آه،به من بگو کی بر می گردیOne word is all I need
تمامی آنچه من میخواهم همین یک جمله استNow I feed you with a new emotion
حالا من احساس تازه ای برایت فراهم می کنمHeal you when you cry
وقتی گریه می کنی،شفایت می دهمI'll be your loving doctor of the night
من امشب،طبیب عشق تو خواهم بود

۰

متن آهنگ You can win if you want از مدرن تاکینگ modern talking با ترجمه

مدرن تاکینگ-modern talking


You can win if you want
You packed your things in a carpetbag
تو وسایلت را در خورجین ریختی
Left and never looking back
رفتی و پشت سرت را هم نگاه نکردی
Rings on your fingers, paint on your toes
با انگشتان پر از انگشتر وناخن های رنگی

Music wherever you go
و هر کجا که می روی موسیقی همراه توست
You don't fit in a small-town world
تو در دنیای شهر های کوچک نمی گنجی
But I feel you're the girl for me
اما فکر می کنم ،تو همان دختری هستی که من می خواهم
Rings on your fingers, paint on your toes
با انگشتان پر از انگشتر وناخن های رنگی
You're leaving town where nobody knows
تو شهر را به مقصدی که کسی نمی داند کجاست ترک می کنی

You can win if you want
اگر بخواهی ،می توانی برنده باشی
If you want it, you will win
اگر بخواهی حتما برنده ای
On your way you will see that life is more than fantasy
در راهت خواهی دید که زندگی بیش از یک رویاست

Take my hand, follow me
دستم را بگیر،دنبالم بیا
Oh, you've got a brand new friend for your life
آه، تو در زندگیت دوستی تازه پیدا کرده ای
You can win if you want
اگر بخواهی ،می توانی برنده باشی
If you want it you will win
اگر بخواهی حتما برنده ای
Oh, come on, take a chance for a brand new wild romance
آه، بیا وشانس یک عشق تازه و دیوانه کننده را امتحان کن
Take my hand for the night
در تاریکی دستم را بگیر
And your feelings will be right, hold me tight
احساساتت به تو دروغ نخواهد گفت،مرا در آغوش بگیر

Oh, darkness finds you on your own
آه،تنها که باشی ،تاریکی پیدایت می کند
Endless highways keep on rolling on
بزرگراههای بی انتها پیوسته با تو خواهد بود
You're miles and miles from your home
تو فرسنگها از خانه دوری
But you never want to phone your home
اما،هرگز نمی خواهی به خانه تلفن کنی
A steady job and a nice young man
یک کار ثابت،و یک مرد خوب و جوان،

Your parents had your future planned
پدر و مادرت برای آینده ات برنامه ریزی کرده بودند
Rings on your finger, paint on your toes
با انگشتان پر از انگشتر وناخن های رنگی
That's the way your story goes
و داستان تو،اینطور ادامه پیدا میکند

۱

متن آهنگ No Face No Name No Number از مدرن تاکینگ modern talking با ترجمه

مدرن تاکینگ-modern talking


No Face No Name No Number

Love is like the ocean, burning in devotion
When you go, go, go, oh no
Feel my heart is burning, when the night is turning
I will go, go, go, oh no

Baby I will love you
Every night and day
Baby I will kiss you
But I have to say

Refrain:
No face, no name, no number
Your love is like a thunder
I'm dancing on a fire, burning in my heart
No face, no name, no number
Oh girl I'm not a hunter
Your love is like desire, burning in my soul
No face, no name, no number
Oh love is like a thunder
Oh love is like the heaven, it's so hard to find
No face, no name, no number
Girl I'm not a hunter
Your love is like a river, flowing in my mind

Feel your dreams are flying, dreams are never dieing
I don't go, go, go, oh no
You're eyes tells a story, baby oh don't worry
When you go, go, go, oh no
Baby cause I love you
Forever and a day
Baby I will kiss you but I have to say

عشق مثل اقیانوسیه که در پر از مهرورزیه
وقتی که تو میری میری میری...او نه
احساس میکنم قلبم داره آتیش میگیره وقتی شب میرسه
من خواهم رفت رفت رفت...او ...نه

عزیزم روز و شب تو رو دوست خواهم داشت
عزیزم تو رو خواهم بوسید ولی مجبورم بگم

نه چهره ای نه اسمی و نه شماره ای
عشق تو مثل یه تندره
من دارم رو آتیشی که در قلبمه میرقصم
نه چهره ای نه اسمی و نه شماره ای
دختر من شکارچی نیستم
عشق تو مثل آرزوییه که در وجودم میسوزه
نه چهره ای نه اسمی و نه شماره ای
او عشق مثل یه تندره...عشق مثل آسمونه و پیدا کردنش خیلی سخته
نه چهره ای نه اسمی و نه شماره ای
دختر من شکارچی نیستم
عشق تو مثل رودخونه ای میمونه که در ذهنم جریان داره

احساس میکنم رویا هات دارن پرواز میکنن
رویاها هیچوقت نمی میرن
من نمیرم نمیرم نمیرم...او نه
چشم های تویه قصه میگن...او عزیزم ناراحت نباش
وقتی تو میری میری میری..او نه
عزیزم چون دوست دارم...برای همیشه و یک روز
عزیزم من تو رو خواهم بوسید ملی باید بگم....

۰

متن آهنگ Lithium از ایوِن سنس Evanescence با ترجمه

ایوِن سنس- Evanescence


Lithium


Lithium, don't want to lock me up inside

لیثیوم، نمیخوام تو خودم حبس بشم
Lithium, don't want to forget how it feels without

لیثیوم، نمیخوام فراموش کنم که بی تو بودن چه حسی داره
Lithium, I want to stay in love with my sorrow

لیثیوم،میخوام عاشق مصیبتم بمونم
Oh... but God I want to let it go

اه. . .اما خدایا میخوام از شرش راحت بشم

Come to bed, don't make me sleep alone

بیا به تخت خوابم، نذار تنها بخوابم
Couldn't hide the emptiness you let it show

نمیتونستم پوچی که در نبود تو منو فرا میگیره رو پنهان کنم
Never wanted it to be so cold

۰

متن آهنگ حواسم بهت بود از رضا صادقی

رضا صادقی

متن آهنگ حواسم بهت بود از رضا صادقی


MP3 – 320

Reza Sadeghi – Havasam Behet Bood

MP3 – 128

Reza Sadeghi – Havasam Behet Boodکنارت نبودم حواسم بهت بود
از عمق وجودم حواسم بهت بود
همیشه برای تو دلتنگ بودم
تو اون لحظه هایی که کمرنگ بودم
حواســـــــم بهت بود
حواســـــــم بهت بود

حواسم بهت بود که غمگین نباشی
که از غم نپاشی
حواســــم بهت بود که قلبت نلرزه
که اشکت نلغزه ، حواســــم بهت بود
حواســــم بهت بود…


چقد گریه کردم، چقد غصه خوردم
کنارت نبودم برای تو مردم
تو روزای دوری حواسم بهت بود
همیشه یه جوری حواســم بهت بود
حواســــم بهت بود
حواســــم بهت بود

ترانه سرا : محمد کاظمی

۰

متن آهنگ برف از بابک جهانبخش

بابک جهانبخش

متن آهنگ برف از بابک جهانبخش

لینک های دانلود آهنگ :

MP3 – 320

Babak Jahanbakhsh – Barf

MP3 – 128

Babak Jahanbakhsh – Barf


دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش برف با کیفیت 64
 دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش برف با کیفیت 128
دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش برف با کیفیت 320


برف، برف، برف میباره ، قلب من امشب بیقراره

برف ، برف، برف میباره ، خاطره هاتو یادم میاره

تا دوباره صدامو در آره

برف برف برف می باره


آسمونم دلش غصه داره

حق داره هرچی امشب بباره

جای برف باز میشینی کنارم

مطمئنم دیگه شک ندارم


شک ندارم تو هم فکرم هستی ،
تنهایی تو اتاقت نشستی

گفته بودی دلت تنگ نمیشه ،

پس چرا هی میای پشت شیشه

برف برف میباره ، خاطره هاتو یادم میاره


خنده ی آدمک روی برفا

روزای خوبمو زنده کرده

من دلم گرمه هیچکی نمیشه

سردمه سردمه خیلی سرده

باز دوباره داره برف میباره، باز چه ساکت ، چه کم حرف میباره

یخ زده دستای بی گناهم

چشم براهم فقط چشم براهم

چشم براهم

چشم براهم

ترانه سرا : یاحا کاشانی

۱

متن آهنگ وصیت نامه از محسن چاوشی

محسن چاوشی

متن آهنگ وصیت نامه از محسن چاوشی♫♫♫
اگرکسی شب سرما به ابرها زدو گم شد مرا به یاد بیارید
وبا ستاره ی چشمم برای راه بلدها نشانه ای بگذارید
برای این گل قرمز نماز مرده بخوانید مرا شمرده بخوانید
برای خاکسپاری تمام باغچه ها را به مادرم بسپارید

دودانگ پیرهنم را دوپاره ازکفنم را به چشمهام بدوزید
سپس ملال تنم را دوبال پر زدنم را دراین کفن بگذارید
لباس گرم بپوشید به این اتاق مبادا بهارآمده باشد
کدام فصل من ازسال! مصممید که امسال سر از کدام درآرید؟
♫♫♫


به همسری که ندارم به نقل قول بگویید چه دوست داشتنی بود
شما آهای شماها! شماکه همسرخود را همیشه دوست ندارید!
برادران عزیزم! شمیم ملحفه هایش کنار میزشما بود
پدرعزیز شما بود کسالت پدرم را مگربه یاد ندارید؟!
به خواهران صبورم خبردهید که “یلدا” تصادفا شب فرداست
تولدم شب یلداست مقدراست که فردا بدون وقفه ببارید
زیاد امید ندارم که ازتپیدن قلبم گلی دوباره بروید
مگربهار که سرشد کنارسنگ مزارم دلی دوباره بکارید
کدام قله کدام اوج؟ منی که اینهمه کوهم از این جهان به ستوهم
من ازشکار نکردن شما ازاینکه شکارم نبوده اید شکارید
غروب شد همه رفتند در ایستگاه کسی نیست چه خوب شد همه رفتند
چه ساده اید که دایم کنار این چمدانها درانتظارقطارید
به این اتاق مبادا بهارسر زده باشد… بهارسرزدو سرشد
خروس خوان سحرشد ستاره های من آیا خیال خواب ندارید؟
...
ترانه سرا : حسین صفا۰

متن آهنگ The Unforgiven II از متالیکا Metallica با ترجمه

متالیکا-Metallica


The Unforgiven IILay beside me, tell me what they've done

بر کنارم بیارام، بگو که با تو چه کردند
Speak the words I want to hear, to make my demons run

بگو حرفهایی که میخواهم بشنوم تا ارواح خبیسم بگریزند
The door is locked now but it's opened if you're true

در قفل است ولی باز خواهد شد اگر وفا دار بمانی
If you can understand the me, then I can understand the you

اگر بتوانی "من" را درک کنی، من نیز "تو" را درک خواهم کرد

Lay beside me, under wicked skies

بر کنارم بیارام، در زیر این آسمان پلید
Through black of day, dark of night, we share this paralyze

در میان روزهای سیاه، و تاریکی شب، ما این رخوت را به اشتراک خواهیم گذاشت
The door cracks open but there's no sun shining through

در شکافته میشود اما نور خورشید از آن نمیتابد
Black heart scarring darker still, but there's no sun shining through

قلب سیاه روز به روز سیاه تر می شود اما نور خورشید از آن نمیتابد